jump to navigation

Home March 15, 2016

Posted by pasigcitysciencehs in 1.
1 comment so far

ANNOUNCEMENT

Everyone is enjoined for the annual BRIGADA ESKWELA scheduled on May 15 to 20, 2017. Schedule and area to clea 

May 16, 2017- 7th and 6th floors

May 17, 2017 – 5th and 4th floors

May 18, 2017 – 3rd and 2nd floors

May 19, 2017 – 1st floor, school ground and parking lots.

May 20, 2017 – closing program

Message from the Brigada Eskwela Coordinator: “Lahay po ay aming inaanyayahan ang partisipasyon ng lahat ng magulang at estyudante na makibahagi sa taonang BRIGADA ESKWELA. Ito po ay tungklin nating lahat na mapaganda ang paaralan ng inyunh mga anak. Nawa po ay makita namin ang inyong presensya. ¬†Salamat.”